logo

Sardinie - Isola Rossa

Termín zájezdu: 2.9.2014 - 13.9.2014

Cena zájezdu: 10 990,00 CZK / os.

Sardegna - název ostrova byl odvozen od latinského názvu Sardinia z doby antiky. Je po Sicílii druhým největším ostrovem patřícím Itálii. Nachází se ve středu Středozemního moře, 200 km od Apeninského poloostrova. Délka ostrova je 270 km, šířka 145 km. Je lemován řadou ostrovů (Asinara, La Madalena, San Pietro). Je nejstarší zemí, z hlediska historie nejméně probádanou. Žije zde 1,7 mil. obyvatel. Administrativně se ostrov dělí na 4 provincie s hlavními městy: Cagliari, Sassari, Nuoro a Oristano. Sardinie je hornatý ostrov s nevelkou výškou. Nejvyšší horou je Punta La Marmora se 1834 m. V horských masívech pramení několik řek, přesto je zde nedostatek vody. Více než polovina ostrova je pokryta divokými středozemními křovinami, skalničkami, korkovými duby, jalovcovými háji a olivovníky. Žijí zde různé druhy živočichů stejně jako v Itálii. Symbolem ostrova je muflon. Můžeme zde vidět divoká prasata, lišky, divoké kočky, z ptáků pak racky, orly, sokoly, místy i plameňáky. Fauna i flóra je ovlivněna počasím (za rok je zde cca 230 slunečných dní). Ostrov je omýván několika moři. Na východě Tyrhenským, na západě Sardinským, na jihu Středozemním mořem, na severu ho od Korsiky dělí Boka Bonifačská.

Program zájezdu:

01. den úterý 02.09. odjezd z ČR v dopoledních hodinách, přejezd přes Rakousko do Itálie.

02. den středa 03.09. příjezd do Livorna, nalodění, 09.00 hod. - 16.30 hod. plavba na Sardinii (MEX3)., vylodění v Golfo Aranci, zastávka na nákup v diskontní prodejně, příjezd do Isola Rossy, ubytování, nocleh.

03. den čtvrtek 04.09. volno, odpočinek, koupání - možnost fakultativních výletů po ostrově.

11. den čtvrtek 11.09. volno, odpočinek, koupání - možnost fakultativních výletů po ostrově.

12. den pátek 12.09. odjezd z Isola Rossy do Golfo.Aranci - nalodění, v 15.30 hod. odplouvá trajekt (MEX3) do Livorna, ve 21.55 hod. připlouvá trajekt do Livorna. Odjezd do ČR (zdravotní zastávky).

13. den sobota 13.09. přejezd přes Itálii do Rakouska, příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu zahraničním autobusem (WC + klima) a trajektem (palubní lístky), 9 noclehů v apartmánech po 4-6 osobách, ložní prádlo, energie, pojištění CK dle zákona č. 159/1999 sb. Dětem do 12 let poskytneme slevu na trajekt. Při úhradě zálohy na zájezd ve výši 5.000,- Kč za osobu do 31.12.2013, poskytneme slevu ve výši 400,- Kč.

Cena nezahrnuje

pojištění LV v zahraničí, odpovědnosti za škody a pojištění storna zájezdu (dospělý 390,- Kč/pobyt, děti do 15 let 234,- Kč/pobyt) a stravu (možnost vaření v apartmánech).

Poplatek v místě:

2 x 700,- Kč/os. za 1 + 1 nocleh ve 4L vnitřní kajutě pokud by trajektová společnost změnila odjezdy trajektů na noční plavbu na Sardinii popř. i zpět na pevninu do Livorna (nepovinné).